Optimalizaci osobních a rodinných financí se věnujeme již třináctým rokem. Spolupracujeme se všemi významnými bankami, pojišťovnami, penzijními společnostmi, stavebními spořitelnami a ostatními finančními institucemi.

Společnost Cool Finance vznikla v roce 2014, nicméně náš tým se financím věnuje od roku 2002.

V životě každého člověka nastává spousta situací, ve kterých musí učinit to správné rozhodnutí.

Pomáháme nastínit varianty a vybírat alternativy

ke všem rozhodnutím v oblasti financí, které vás v životě čekají.

Obrátit se na nás můžete v otázkách bydlení, zajištění příjmů a majetku, spoření na penzi i ohledně tvorby rezerv.

Dále pak z titulu podnikatelských aktivit jsme schopni zajistit nejen financování podnikatelských záměrů, ale i krytí podnikatelských rizik a majetku a eventuálně optimalizaci firemních financí např. pomocí využití zaměstnaneckých benefitů.